• หน้าหลัก
  • รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

 

Fitch Ratings Report PDF File
Structured Finance: Eternal 6 Special Purpose Vehicle Co., Ltd.  
a) Eternal 6 - Report
b) Eternal 6 - Report Appendix
Financial Institutions: AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited  
Full Rating Report
Full Rating Report