เครื่องคำนวณการลงทุน

 

AEONTS
฿111.50   -0.50    -0.45%
ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2560 16:39

ราคาล่าสุด 111.50 วันก่อนหน้า 112.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 7,500 ราคาเปิด 112.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 110.00 / 1,000 ช่วงราคาระหว่างวัน 110.00 - 112.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 111.50 / 1,100 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 89.75 - 113.00

 

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)